ทนายความทั่วประเทศ ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.)

โทรศัพท์มือถือ 089-214-2456 (สายตรง)

โทรศัพท์ทนายปรึกษาฟรี ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.): 056 720 021

เบอร์ระบบอัตโนมัติ   02 109 6279

Line: 0892142456

Email: Teradach_2@hotmail.com

Website:

Facebook: ปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ โดยทีมทนายความ

ที่อยู่: อาคารชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ
เลขที่ 466/85 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67000