เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานเป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/2500

เมื่อจำเลยทำผิดรู้ตัวว่าเจ้าพนักงานต้องการตัว จำเลยเข้าหาเจ้าพนักงาน ถือว่ามีเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกับลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน จึงได้รับความปราณีลดโทษให้กึ่งหนึ่งได้

___________________________

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 249, 60

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นไม่ฟังว่าจำเลยเป็นคนร้าย พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำคุก 10 ปีตามบทกฎหมายที่โจทก์ระบุ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่าพยายามฆ่าจริง แต่พิพากษาแก้ว่าจำเลยมีความผิดตาม ก.ม.อาญาที่โจทก์อ้างให้วางโทษจำคุก 10 ปี ดังที่ศาลอุทธรณ์กำหนด เมื่อจำเลยรู้ว่าเจ้าพนักงานต้องการตัวจำเลยเข้าหาเจ้าพนักงาน ควรได้รับความปรานีให้ลดโทษอีกกึ่งหนึ่ง ตาม มาตรา 78 ประมวลกฎหมายอาญา เหลือโทษจำคุก 5 ปี

(ศิลปสิทธิวินิจฉัย-ประวัติ ปัตตพงศ์-ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น

หมายเหตุ

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อ ที่นี้เลย  Tel/Line id : 089-2142456 (ทนายสอง ประธานชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

Line id : lawyer_2  ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ทนายความ)

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมศึกษาข้อกฎหมาย คำพิพากษา ได้ที่ www.ปรึกษาคดีฟรี.com

ทนายปรึกษาฟรี
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ