รวมคำพิพากษาศาลฎีกา เหตุบรรเทาโทษ

พฤษภาคม 9, 2020
ชดใช้ค่าเสียหายและออกค่ารักษาพยาบาล เป็นบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020
ชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายจนผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย เป็นเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020
ช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย มีเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020
พฤติการณ์ที่นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล บอกชื่อสารพิษที่ผู้ตายกิน ออกค่ารักษาพยาบาลถือว่าเป็นการบรรเทาผลร้าย
พฤติการณ์ที่นำผู้ตายส่งโรง […]
พฤษภาคม 9, 2020
พาผู้เสียหายมาคืนพร้อมเงินขอขมา และอยู่กินด้วยกันถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 12, 2020
ยินยิมให้จับกุมและรับสารภาพทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยาน เป็นเหตุบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/253 […]
พฤษภาคม 13, 2020
การเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่ใช่เหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020
ข้อนำสืบของจำเลยไม่เป็นประโยชน์ แต่พฤติการณ์มีเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020
บิดามารดาป่วย มิใช่เหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020
รับสารภาพก่อนสืบพยาน โดยมิใช่จำนนต่อพยานหลักฐานเป็นเหตุบรรเทาโทษ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020
รับสารภาพชั้นจับกุมและสวบสวน ปฎิเสธชั้นศาล และศาลนำคำให้การรับสารภาพมาประกอบการวินิจฉัย มีเหตุบรรเทาโทษ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1281/2 […]
พฤษภาคม 14, 2020
รับสารภาพชั้นจับกุมหรือสอบสวน เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานมีเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020
หากจำเลยเบิกความทำนองรับสารภาพความผิด ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020
หากจำเลยเบิกความรับบางประเด็น มีเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020
เหตุบรรเทาโทษใช้เฉพาะคดีที่ศาลพิจารณาเท่านั้น ไปลดโทษคดีอื่นไม่ได้
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020
ให้รับสารภาพโดยไม่ต้องสืบพยาน มีเหตุบรรเทาโทษ
ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
ทนายปรึกษาฟรี
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายอาสา - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ